" Knowing I lov'd my books, he furnish'd me From mine own library with volumes that I prize above my dukedom."

William Shakespeare (1564-1616)
 

Metamorfose
Valeriusstraat 238
1075 GL Amsterdam
Telefoon: 020-6752168

De winkel is geopend
dinsdag t.e.m.zaterdag
van 12.00 tot 18.00

U vindt mij ook
maandag en zaterdag
op de Noordermarkt en
vrijdag op de boekenmarkt
het Spui.

 


nieuws


25 April 2008 - Lente

Nu de zon zich geregelder laat zien en de bloesem die weer uitloopt, staan wij ook aan de start van enige veranderingen die gerealiseerd moeten worden dit jaar. We hopen nieuwe, functionele bijdragen te kunnen leveren aan deze website, alsook aan de website van de noordermarkt (www.noordermarkt.info). Op deze plek houden wij u op de hoogte. Als u zelf suggesties hebt voor deze website, kunt u die e-mailen naar contact@metamorfoseamsterdam.nl. Alle reacties zijn van harte welkom.
Job v/d Kooij - webmaster


20 september 2007 - dynamiek

-Metamorfose besteedt aandacht aan poŽzie. De gedicht-slideshow "Seven poems on seven games in seven languages" door Alex de Voogt is hier te bezichtigen!

-In de winkel is werk te zien van de Amsterdamse kunstenaar Pieter Holstein.

-Ten behoeve van de kooplieden van de Noordermarkt, de afdeling Marktzaken van het stadsdeel Binnenstad van Amsterdam en andere betrokkenen en geÔnteresseerden is een informatiepagina Noordermarkt geopend. www.noordermarkt.info

Rien v.d. Poel